Pravidelné akce

Srpen - 1. třídní schůzka s rodiči
Podzim - Tvořivá dílnička s rodiči - DÝŇOHRANÍ
              Setkání regionů Putovní olympiáda
Zima -     Mikulášská nadílka
              Návštěva Diakonie - Koledy pro babičky
              Vánoční besídka
              Masopust - karneval
         
Jaro -     Tvořivá dílnička s rodiči - VELIKONOČNÍ HRÁTKY  
              2. třídní schůzka s rodiči
              Oslava Dne čarodějnic
              Zápis do MŠ
              Školkohry v Jestřabí Lhotě
Léto -     Rozloučení předškoláků na OÚ
              Zahradní slavnost ( všichni)+ spaní v MŠ ( předškoláci)
Během roku přijíždí do naší  MŠ divadélka,  vyjíždíme na výlety, vyrábíme dárečky a přáníčka k různým příležitostem, vítáme narozené občánky, zapojujeme se do projektů : 
se sportovní tematikou - Sportovní školička, Učíme děti bruslit, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky  
předčtenářská gramotnost - Celé Česko čte dětem, 
Jsme členy celostátní sítě ekologické výchovy MRKVIČKA,spolupracujeme s ekocentrem Huslík, přispíváme nemocným dětem prostřednictvím   Fondu SIDUS...