Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program pro rok 2019/2020 třídy "Čmeláčci"

Název : "Dobrodružství včelích medvídků"
TVP pro třídu Čmeláčků vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem "Svět je plný věcí, divů, pojďme si o něm povídat spolu." a je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Témata :
Září - Podívej, včelí medvídci přilétají
Říjen - Spižírna včelích medvídků
Listopad - Ukládání včelích medvídků na zimu
Prosinec - Veselé vánoce se včelími medvídky
Leden - Jak včelí medvídci snili o zimních radovánkách
Únor - Co je ti, včelí medvídku?
Březen - Probouzení včelích medvídků ze zimního spánku
Duben -  Včelí medvídku, přivoň si.
Květen -  Čmeldo, Brumdo, poletíme do světa!
Červen-   Letní dovádění se včelími medvídky

Podtéma :
LEDEN 27.1.- 31.1.
"Kdo to ťuká na okénko?"
- Být citlivý k přírodě.
- Pochopit, jak můžeme ptáčkům v zimě pomoci.
- Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností.