Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program


Název ŠVP PV -

" Svět je plný věcí, divů, pojďme si o něm povídat spolu."
 Náš Školní vzdělávací program (ŠVP PV) je rozdělen do integrovaných bloků (IB) :
1.  Podej mi ruku, půjdem si hrát
2.  Hlavně, že jsme na vzduchu
3.  Půjdem spolu do pohádky
4.  Když radosti bývá dosti 
5.  Už vím proč a jak
6.  Chválím tě, Země má 
7.  Dáme klukovi školy
Jednotlivé IB obsahují klíčové kompetence, vzdělávací cíle, očekávané výstupy a nabídku činností. Celý dokument je volně přístupný v šatně MŠ.