Školní vzdělávací program

Kolik je na světě věcí, kolik je na světě krás. Pojď s námi otevřít oči, prozkoumat vše kolem nás.


 ŠVP PV s názvem :

" Kolik je na světě věcí, kolik je na světě krás. Pojď s námi otevřít oči, prozkoumat vše  kolem nás" je platný od 1.9.2021
 Je rozdělen do integrovaných bloků (IB) :

1.  Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát. Tady Tě má každý rád.
2.  Dobré jídlo, dobré pití, spokojené živobytí.
3. Kdo to ťuká na vrátka? Zatoulaná pohádka.
4.  V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli.
5.  Příroda prosí, nebuďme sloni.
6.  Zpívám svou píseň Zemi, je nejhezčí mezi všemi. 
7.  Školáky už tlačí bota, pospíchají do života.

Jednotlivé IB obsahují klíčové kompetence, vzdělávací cíle, očekávané výstupy a nabídku činností. Celý dokument ŠVP PV i charakteristika jednotlivých integrovaných bloků  je volně přístupný v šatně MŠ.