Co nás čeká

Říjen


1. Návštěva u hasičů v Žehuni - 4.10. 2021
2. Přestěhování ze Žehuně zpět do MŠ Opolany. 7.10. a 8.10.
3. Sobotní stěhování 9.10.
4. 11.10.- 13.10. Stěhování, desinfekce, úklid.
5. 14.10. Znovuotevření MŠ Opolany
6. 21.10. Dýňohraní na školní zahradě
7.23.10. Vítání občánků
8. 26.10. Třídní schůzka všech rodičů - představení nového personálu, rozdělení do tříd.
9. 1.11. Provoz ve dvou třídách