Co nás čeká

září, říjen


31.8.2020 Třídní schůzka pro všechny rodiče
1.9. 2020 Začátek školního roku
2.9. 2020 Školení - grafomotorika - Eva 
16.9. 2020 Školení - grafomotorika - Eva
17.9. 2020 - Depistáž - návštěva v MŠ klinická logopedka Mgr. Iva Bajtlerová
22.9. 2020 - Výlet Huslík - vzdělávací program
24.9. 2020 - Projektový den mimo MŠ - skanzen Kouřim
26.9. 2020 Vítání občánků - vybrané děti - 14.00 a 14.30 (sraz v 13.50 na OÚ)
30.9. 2020 - Školení - grafomotorika - Eva
1.10. 2020 - divadélko Kůzle v MŠ
21.10. 2020 - výlet do Libice - divadlo " Krysáci a ztracený Ludvík"