Co nás čeká

září, říjen


31.8.2020 Třídní schůzka pro všechny rodiče
1.9. 2020 Začátek školního roku
2.9. 2020 Školení - grafomotorika - Eva 
16.9. 2020 Školení - grafomotorika - Eva
17.9. 2020 - Depistáž - návštěva v MŠ klinická logopedka Mgr. Iva Bajtlerová
22.9. 2020 - Výlet Huslík - vzdělávací program
24.9. 2020 - Projektový den mimo MŠ - skanzen Kouřim
26.9. 2020 Vítání občánků - vybrané děti - 14.00 a 14.30 (sraz v 13.50 na OÚ)
30.9. 2020 - Školení - grafomotorika - Eva
1.10. 2020 - divadélko Kůzle v MŠ
21.10. 2020 - výlet do Libice - divadlo " Krysáci a ztracený Ludvík"- zrušeno
27.10., 29.10. - on- line školení Vendulka - Polytechnická gramotnost
15.10.-12.11. Eva on- line školení Učíme se venku
20.11. Eva on- line Logopedická supervize - Dítě s PAS
26.11. Eva - školení Pedagogická diagnostika
2.12. Markéta školení - 
4.12. Mikulášská nadílka v MŠ - děti v kostýmech čerta a anděla
Vánoční jarmark a vánoční besídku bohužel nemůžeme mít.
Ježíšek nám přijde nadělit dárky dopoledne bez rodičů.