Charakteristika MŠ


Při výchově a vzdělávání se snažíme, abychom do nám svěřených dětí vložili to nejlepší z toho co známe, umíme a proto si dovoluji použít slova Diane Loosmansové, která naše snažení přesně vystihují:

Kdybych měla své děti vychovat znovu, vybudovala bych pro ně nejdřív sebeúctu a pak teprve dům. 
Prstem bych víc malovala a míň hrozila. 
Méně bych ho opravovala a víc s ním vykládala. 
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala. 
Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála. 
Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd. 
Víc bych objímala a míň s ním " válčila"! 
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná. 
Neučila bych ho k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

Naše mateřská škola je situována  na konci obce v její  klidné části. Byla postavena v roce 1979 původně jako dvojtřídní mateřská škola. Jejím zřizovatelem je obec Opolany. Do 31.10.2021 byla jednotřídní a od 1.11.2021 po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor se opět vrátila k modelu původnímu - dvěma třídám. V prvním nadpodlaží se nachází třída Hvězdiček s mladšími dětmi a druhé nadpodlaží patří třídě s názvem Sluníčka pro starší děti.
Ke sportovnímu vyžití máme k dispozici rozlehlou zahradu, která obklopuje celou budovu. V letním období poskytují vzrostlé jehličnaté i listnaté stromy příjemný stín. Pro výtvarné i herní aktivity a úkryt při náhlých změnách počasí využíváme prostorný zahradní altán s lavicemi a stoly.  Postupně se ve spolupráci s obecním úřadem i s rodiči  snažíme, aby školní zahrada byla pro děti a jejich hru zajímavá a podnětná. Proto postupně nahrazujeme staré a nefunkční herní prvky za nové. Již jsme ve spolupráci s obcí pořídili na školní zahradu dřevěný multifunkční prvek "Karlštejn" od firmy TRANTOŠ a další dřevěné prvky od stejné firmy.
Společně s rodiči sázíme živé ploty - habry a ptačí zob a jiné kvetoucí keře, aby nám zahrada nabídla do budoucna i klidné koutky pro hru i vzdělávání. Máme již dva vyvýšené záhonky a díky zapojení do projektu firmy AGRO CS. a.s. Malý zahradník jsme vypěstovali různé druhy zeleniny, zasadili maliny a ostružiny. V obnově školní zahrady budeme pokračovat i v dalších letech.
Rádi bychom vtiskli naší školní zahradě novou tvář blízkou přírodě.
Třídy  MŠ jsou situovány na jih a díky tomu máme po celou část dne možnost užívat si sluníčka za bezmračných dní. Jsou velmi prostorné, nabízí dětem vybrat si různé  možnosti ke hrám a jiným aktivitám.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hod. 

Společně se snažíme, aby se děti v naší MŠ cítily bezpečně, spokojeně a šťastně. Postupně vytváříme model školky s otevřenou náručí, ale zároveň s jasně stanovenými pravidly. Děti mají možnost postupné adaptace s přihlédnutím k jejich osobnosti a specifikům. Potřeby dítěte, jejich návyky a další důležité věci konzultujeme s rodiči a vždy se snažíme najít společnou řeč, aby pobyt dítěte v MŠ byl v začátcích co nejméně stresující.

Spolupráce s rodiči je pro nás na velmi důležitém místě. Přejeme si, aby vzájemný vztah mezi rodiči a pedagogy i ostatními zaměstnanci školy byl založen na vzájemném respektu, důvěře a chuti spolupracovat a spolupodílet se. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti i individualitu a snažíme se jej rozvíjet jak v oblasti psychické, fyzické , tak i sociální. 

Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou přiměřeně k svému věku řešit situace, které jsou na něj kladeny. Snažíme se děti podporovat a pozitivně motivovat a směřujeme k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování v různých situacích. Vzájemná důvěra mezi dítětem a dospělým je pro nás velmi důležitá. K dětem přistupujeme kamarádsky, přátelsky, smějeme se s nimi, přistupujeme na jejich hry, umíme si dělat legraci i  ze sebe. Dané sliby dětem dodržujeme a nebojíme se přiznat omyl , chybu či neznalost problému. Konflikty mezi dětmi se snažíme řešit společně, řídíme se heslem :" Nedělej nikomu nic, co by jsi nechtěl, aby dělal tobě."