Platby -stravné a úplata za předškolní vzdělávání


Platba za předškolní vzdělávání (úplata) i platba za stravování se od 1.9. 2017 provádí bezhotovostním převodem na číslo účtu MŠ : 505621339/0800 - do zprávy příjemci napište jméno dítěte, úplata za ...( měsíc, za který platíte)Úplata je splatná vždy do 15. daného měsíce. Lze též platit celou částku na celý rok nebo pololetí. Úplata za 1 měsíc je 390,-Kč, prázdniny 290,- Kč(za oba měsíce).

Stravné : Do zprávy příjemci - jméno dítěte, stravné a měsíc, za který je stravné placeno.Opět se platí do 15.dne daného měsíce.Částku, kterou platíte za stravné, obdržíte ve třídě, vždy v prvních dnech daného měsíce.