Platby -stravné a úplata za předškolní vzdělávání


Platba za předškolní vzdělávání (úplata) i platba za stravování se  provádí bezhotovostním převodem na číslo účtu MŠ : 505621339/0800 - do zprávy příjemci napište jméno dítěte, úplata za ...( měsíc, za který platíte)Úplata je splatná vždy do 15. daného měsíce. Lze též platit celou částku na celý rok nebo pololetí. Úplata za 1 měsíc je 390,-Kč, prázdniny 290,- Kč(za oba měsíce).

Úplatu platí všichni i ti, kteří do MŠ zatím nedochází. Neplatí děti s odkladem školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním.

Stravné : Do zprávy příjemci - jméno dítěte, stravné a měsíc, za který je stravné placeno. Opět se platí do 15.dne daného měsíce. Částku, kterou platíte za stravné, obdržíte ve třídě, vždy v prvních dnech daného měsíce. 

Stravné je možno odhlásit do 7.00 daného dne. !! Obědy , které nebudou odhlášeny do  7.00 hodin, se vám budou počítat v plné výši!!!
Možnost odhlášení je dvojím způsobem - v aplikaci Twigsee či na telefon zaslat sms nebo zavolat : 606 156 393
Pokud nestihnete, máte první den nepřítomnosti dítěte v MŠ nárok na stravu.
 Vydává se od 11.20 - 11.30 (zvonek kuchyň - ve vchodě ke Sluníčkům).