Personální obsazení

Pro školní rok 2023/2024


ředitelka : Eva Žilková

učitelky : Bc. Markéta Trnková

                Bc. Libuše Felkrová

                 Aneta Synková

školní asistentka : Aneta Synková, Eva Žilková

vedoucí školní jídelny : Věra Urbanová

kuchařka : Andrea Šroubová

školnice  : Věra Urbanová

uklízečka, kuchařka : Marta Thonová
zástup : Barbora Hermanová