Personální obsazení


ředitelka : Eva Žilková

učitelky : Bc. Markéta Trnková

                Bc. Libuše Felkrová

                      Lenka Zástavová

vedoucí školní jídelny : Věra Urbanová

kuchařka : Jana Černá

školnice  : Věra Urbanová

uklízečka, kuchařka : Marta Thonová