Personální obsazení


ředitelka : Eva Žilková

učitelka : Bc. Markéta Trnková, Věra Urbanová - překrývání, Bc. Libuše Felkrová, Lenka Hermanová

vedoucí školní jídelny : Renáta Ekertová

kuchařka : Renáta Ekertová
                   Jana Barešová

školnice  : Věra Urbanová