Personální obsazení

Pro školní rok 2023/2024


ředitelka : Eva Žilková

učitelky : Bc. Markéta Trnková 

                Bc. Libuše Felkrová

                 Aneta Synková 

               Bc. Lucie Kotková - květen, červen (zástup na částečný úvazek za MD)

školní asistentka : Aneta Synková, Eva Žilková (obě do konce dubna 2024)

vedoucí školní jídelny : Věra Urbanová

kuchařka : Andrea Šroubová

školnice  : Věra Urbanová

uklízečka, kuchařka : Marta Thonová