Třídní vzdělávací program


Třídní vzdělávací program pro rok 2019/2020 třídy "Čmeláčci"

Název : "Dobrodružství včelích medvídků"
TVP pro třídu Čmeláčků vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem "Svět je plný věcí, divů, pojďme si o něm povídat spolu." a je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Integrované bloky :
Září - Podívej, včelí medvídci přilétají
Říjen - Spižírna včelích medvídků
Listopad - Ukládání včelích medvídků na zimu
Prosinec - Veselé vánoce se včelími medvídky
Leden - Jak včelí medvídci snili o zimních radovánkách
Únor - Co je ti, včelí medvídku?
Březen - Probouzení včelích medvídků ze zimního spánku
Duben -  Přivoň si, včelí medvídku
Květen -  Čmeldo, Brumdo, poletíme do světa!
Červen-   Letní dovádění se včelími medvídky


DUBEN: "Přivoň si, včelí medvídku"
Týdenní témata :
30.3. - 3.4. "Můj ty světe, všechno kvete"
6.4. - 10.4. "Jak voní velikonoce"
13.4.- 17.4. " Mláďata"
20.4.- 24.4."Pečeme dort pro zeměkouli"
27.4. - 30.4."Letí, letí na koštěti"
KVĚTEN :"Čmeldo, Brumdo, poletíme do světa !"
4.5. - 7.5. "Dárek pro maminku"
11.5. - 15.5. "Letem světem - Amerika"
18.5.- 22.5. "Letem světem - Asie"
25.5. - 29.5. " Letem světem - Afrika"

 

 

 


ČERVEN "Letní dovádění se včelími medvídky: 1.6. - 5.6. " U babky kořenářky" 8.6. - 12.6. "V lese je krásně" 15.6. - 19.6. "Kamarádi mravenečci" 22.6. - 26.6. "Kamarádka včelka" 29.6. - 3.7. "Prázdninový ostrov"