Třídní vzdělávací program


Třídní vzdělávací program(dále jen TVP) pro rok 2022/2023 pro třídu Hvězdiček

Název TVP :  Co vyprávěl starý dub aneb Rok stromů

Třídní vzdělávací program(dále jen TVP) pro rok 2022/2023 pro třídu Sluníček

Název TVP : "Apolenčin rok"

Celým rokem provází děti nová kamarádka Apolenka. Seznamuje je s lidovými tradicemi a dávno již zapomenutými zvyky.

Apolenku si také děti nosí na víkendy domů a do jejího deníčku spolu s rodiči vkládají fotografie a zapisují, co vše Apolenka s nimi zažila.

Bližší informace o třídních programech naleznete v šatně jednotlivých tříd.