Třídní vzdělávací program


Třídní vzdělávací program pro rok 2020 / 2021 třídy "Čmeláčci"

Název : "Další dobrodružství včelích medvídků"
TVP pro třídu Čmeláčků vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem "Svět je plný věcí, divů, pojďme si o něm povídat spolu." a je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Pro letošní rok jsme se rozhodli pokračovat ještě v dobrodružství Čmeldy a Brumdy, jelikož jsme nestihli vše, co jsme měli v plánu z důvodu uzavření MŠ a tak cítíme, že toto téma ještě není zcela vyčerpané.
Dál budeme včelí medvídky půjčovat dětem domů, dále budeme pokračovat v cestovním deníku.

Integrované bloky :
Září - Včelí medvídci, jak se máte?
Říjen - Podzim se včelími medvídky
Listopad - Jsi zvědavý, Čmeldo, co se bude dít?
Prosinec - Vánoční hrátky s medvíďátky
Leden - Bílá, bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila?
Únor - Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání
Březen - Ví brouček, ví i čmeláček, kdy přijde jaro
Duben -  Na políčku v jetelíčku
Květen -  Přátelé chvátám
Červen-   Vodní dovádění se včelími medvídky


ZÁŘÍ: "Včelí medvídci, jak se máte ?"
Týdenní témata :
1.9. - 4.9. "Cesta do školky"
7.9. - 11.9. "Brumdo, Čmeldo, kde jste ?"
14.9. - 18.9. " Rodina a moji kamarádi"
21.9. - 25.9."Kouzelná slovíčka"

ŘÍJEN :"Podzim se včelími medvídky"
28.9. - 2.10.  " Babiččina zahrádka"
5.10. - 9.10. "Barevný podzim"
12.10. - 16.10. "Pouštíme draky"
19.10. - 23.10.  " Kaštánkova dobrodružství"
26.10. - 30.10. " O veliké řepě"

K jednotlivým týdenním tématům jsou na nástěnce v šatně přiloženy vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka i očekávané výstupy.