Třídní vzdělávací program


Třídní vzdělávací program(dále jen TVP) pro rok 2021 / 2022 třídy "Sluníčka"

Název : "Co se skrývá za bludným kořenem"
TVP pro třídu Sluníček vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem "Kolik je na světě věcí, kolik je na světě krás. Pojď s námi otevřít oči, prozkoumat svět kolem nás" a je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Průvodcem naším TVP budou dvě děti (Anička a Vojtíšek), které zabloudily v lese, překročily bludný kořen. Hledají cestu domů, my jim pomůžeme hledat a během celého ročního putování s nimi zažijeme mnoho dobrodružství, seznámíme se se spousty lesních, lučních, vodních ...kamarádů, o přírodě zjistíme více , budeme zkoumat, zkoušet, mýlit se a učit se z neúspěchu, experimentovat, tvořit, bádat a smát se...bude nám spolu dobře. A na konci našeho bloudění, možná najdeme cestu zpět .....kdo ví? :) 

Tématické celky :
Září - Kouzelné bylinky
Říjen - Stromoví skřítci
Listopad - Za tajemstvím dřeva
Prosinec - Slunko, déšť a plískanice
Leden - Kamarádi v nouzi
Únor - V bludišti stop
Březen - Zelené vlasy děda Vševěda
Duben -  Vodní breberky
Květen -  Sluníčková louka
Červen-   Za bludný kořen a zase zpět

K jednotlivým tematickým celkům  jsou na nástěnce v šatně vypsány konkrétní názvy týdnů se vzdělávacími  cíli.