Pravidelné akce


Srpen - 1. setkání po prázdninách - akce s dětmi a rodiči na různé téma
              1. třídní schůzka s rodiči

Podzim - Kavárna s vůní jablíček - Den otevřených dveří
                Tvořivá dílnička s rodiči - DÝŇOHRANÍ
                
                 
Zima -     Mikulášská nadílka
                Návštěva Diakonie - Koledy pro babičky a dědečky
                Vánoční nadělování 
                Vánoční jarmark 
                Masopust - karneval
         
Jaro -     Tvořivá dílnička s rodiči - VELIKONOČNÍ HRÁTKY  
              2. třídní schůzka s rodiči - Školní zralost 
               Den Země
              Oslava Dne čarodějnic
              Zápis do MŠ
              
Léto -     Rozloučení předškoláků - šerpování
              Zahradní slavnost 
              
Během roku přijíždí do naší  MŠ divadélka,  vyjíždíme na výlety, vyrábíme dárečky a přáníčka k různým příležitostem, vítáme narozené občánky, zapojujeme se do projektů : 
  • se sportovní tematikou - Sportovní školička,  Se Sokolem do života , Sportujeme v regionech
  • předčtenářská gramotnost - Celé Česko čte dětem, - do MŠ chodí číst dětem k odpolednímu spánku rodiče, prarodiče i představitelé obce a další
  • ekologické - Jsme členy celostátní sítě ekologické výchovy MRKVIČKA, spolupracujeme s ekocentrem Huslík, zapojujeme se do projektu AGRO - Malý zahradník, Tvořivá hra, Učíme se venku
  • nezištná pomoc -  přispíváme nemocným dětem prostřednictvím   Fondu SIDUS, zapojujeme se do akce Krabice od bot