Pravidelné akce


Srpen - 1. třídní schůzka s rodiči
Podzim - Tvořivá dílnička s rodiči - DÝŇOHRANÍ
                Setkání regionů Putovní olympiáda
                 
Zima -     Mikulášská nadílka
                Návštěva Diakonie - Koledy pro babičky a dědečky
                Vánoční besídka
                Vánoční jarmark 
                Den otevřených dveří
                Masopust - karneval
         
Jaro -     Tvořivá dílnička s rodiči - VELIKONOČNÍ HRÁTKY  
              2. třídní schůzka s rodiči - Školní zralost 
               Den Země
              Oslava Dne čarodějnic
              Zápis do MŠ
              Školkohry v Jestřabí Lhotě
Léto -     Rozloučení předškoláků na OÚ
              Zahradní slavnost ( všichni)+ spaní v MŠ ( předškoláci)
Během roku přijíždí do naší  MŠ divadélka,  vyjíždíme na výlety, vyrábíme dárečky a přáníčka k různým příležitostem, vítáme narozené občánky, zapojujeme se do projektů : 
  • se sportovní tematikou - Sportovní školička, Učíme děti bruslit, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky  
  • předčtenářská gramotnost - Celé Česko čte dětem, - do MŠ chodí číst dětem k odpolednímu spánku rodiče, prarodiče i představitelé obce
  • ekologické - Jsme členy celostátní sítě ekologické výchovy MRKVIČKA,spolupracujeme s ekocentrem Huslík, jsme nově zařazeni do projektu AGRO - Malý zahradník,
  • nezištná pomoc -  přispíváme nemocným dětem prostřednictvím   Fondu SIDUS, zapojujeme se do akce Krabice od bot