Nová opatření

autor Ředitelka | cal 30.10.2020 | Aktuality |

Předávání dětí


Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním... a jiném vzdělávání má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání.
Jde nejen o obecná pravidla zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.
Vzhledem ke stále horší situaci a k ochraně nejen dětí, ale i svých zaměstnanců a jejich rodin sahám k přísnějším opatřením a to až do odvolání.
S účinností od pondělí 2.11.2020 nebudou zákonní zástupci dítěte vpuštěni do prostor MŠ. Předávání dětí bude zajištěno tak jako na jaře, před vchodem do MŠ. Zákonný zástupce i přebírající pedagog budou mít po celou dobu roušku. Je také zakázáno vnášení hraček, plyšáků i tzv. hajánků. Rodič má povinnost přivádět dítě do MŠ pouze zcela zdravé, nejevící známky nachlazení, infekčních nemocí (viz. ŠŘ). Dítě s podezřením na nachlazení či jinou infekční chorobu nebude do MŠ přijato!!
Mějte toto, prosím, na paměti a raději dopředu zamezte řešení této situace na místě.
Rodič po předání dítěte vyčká, až zkontrolujeme jeho zdravotní stav a teprve potom smí odejít.
Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ je rodič povinen být na telefonu pro případ náhlého onemocnění dítěte tak, aby mohl neprodleně být informován o zdr. stavu svého dítěte a bezodkladně vyřešit odchod dítěte domů.
Dítě, které bylo odvedeno domů v důsledku teploty, podezření na infekční onemocnění, bude odhlášeno na 10 dní. Nelze akceptovat, že dítě s horečkou přijde třetí den do MŠ. Všichni víme, že onemocnění Covid- 19 se u dětí nemusí projevit naplno a proto bych ráda zamezila nákaze. Napříč celou republikou jsou MŠ hromadně zavírány právě z důvodu nákazy od dětí a neustále se řeší situace, kdy část personálu je v karanténě či v horším případě nakažena. 
Prosím, zamyslete se také, zda v období nouzového stavu je docházka Vašeho dítěte do MŠ nezbytná, zda budete riskovat nakažení svého dítěte potažmo celé rodiny. Ochráníte tak sebe i své blízké. Prosím, berte má slova vážně, vím, o čem mluvím.
Děkuji a všem přeji hodně zdraví a již po několikáté píši, že společně to zvládneme.
Ani nevíte, jak ráda bych již  napsala, že jsme to společnými silami zvládnuli a že se život v naší školce vrací k normálnímu chodu bez omezení.