Podzimní prázdniny - v souvislosti s onemocněním Covid - 19

autor Ředitelka | cal 13.10.2020 | Aktuality |

Omezení sociálních kontaktů


Vážení rodiče.

Dovoluji si Vás oslovit již poněkolikáté v této podivné době v souvislosti s aktuálními informacemi týkajícími se naší MŠ.

Naše mateřská škola , jak jistě víte, funguje stále v normálním režimu a bez speciálních omezení.

Snažíme se zajistit chod tak, aby Vás a Vaše děti co nejméně omezoval, ale zároveň se zvýšeným důrazem na zajištění hygieny a bezpečnosti.

V měsíci září jsme byli na výletech – skanzen Kouřim, Huslík, přijelo k nám divadélko. V měsíci říjnu musíme plánované a oblíbené Dýňohraní pojmout jiným způsobem ( naleznete na webu) a divadlo v Libici nad Cidlinou 21.10. se také ruší. Netroufám si dopředu plánovat vánoční besídku, ale vánoční jarmark zřejmě nějakým jiným způsobem vymyslíme.

Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid – 19. To platí doposud, ale je více než pravděpodobné, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat.

Proto přemýšlím, jak alespoň nějakým způsobem pomoci snížit sociální kontakty.

Na dny 26.10. a 27.10. vyhlásil ministr školství covidové prázdniny. Tyto prázdniny po spojení s prázdninami podzimními uzavírají provoz škol na celý týden. (spolu s víkendy se jedná o 9 dní s přerušením sociálních kontaktů).

Mateřské školy (ani ta naše) nebudou provoz přerušovat. Provoz naší MŠ tedy bude v normálním čase 6.30 – 16.00 hodin.

Ráda bych ale, aby provoz MŠ v těchto dnech (tedy 26.10. – 30.10.) byl primárně určen pro děti zaměstnaných rodičů.

V tom se shodneme se zřizovatelem i se zastupiteli obce.

Vzhledem k tomu, že všechna omezení, která vydávají ministerstva zdravotnictví a školství směřují k omezení sociálních kontaktů, můžeme tímto krokem přispět k omezení možností přenosu (alespoň v to doufám – bude se zde pohybovat méně rodičů, méně dětí bude v sociálním kontaktu…)

Dovoluji si tedy poprosit maminky na mateřské dovolené a nezaměstnané rodiče, aby si děti v tomto týdnu nechali doma. Prosím, abyste toto opatření nevnímali jako nařízení (tím rozhodně není), je to jen prosba z naší strany či doporučení s úmyslem pomoci snížit počet sociálních kontaktů v naší MŠ a předejít tak rozvinutí komunitního přenosu nemoci Covid – 19.

Prosím všechny rodiče, aby do připraveného archu vyplnili   docházku svých dětí v týdnu 26.10. – 30.10.,aby bylo možné naplánovat objednání potřebného množství potravin.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Eva Žilková

ředitelka MŠ