Připomínka - konec prázdnin

autor Ředitelka | cal 28.08.2023 | Aktuality |

28.8.- 31.8.2023Příští týden (28.8. - 31.8.) je MŠ otevřena od 7.00 - 15.30 hodin (stejně jako v měsíci červenci).

Děti, které byly nahlášeny. 
POZOR - v pátek 1.9. je MŠ uzavřena - školení všech zaměstnanců, pedagogická rada, provozní porada, příprava obou tříd a přilehlých prostor + dokumentace na nový školní rok.
4.9. se těšíme na všechny děti již za normální provozní doby od 6.30 - 16.00 hodin.
V novém školním roce se každý den budou děti scházet do 7.20 hod.  ve třídě Sluníček (2. patro). 
(Děti ze třídy Hvězdiček budou do 7.20 spojené ve Sluníčkách) Příchod všech dětí do MŠ je stejný jako v minulém roce  a to do 8.15 hodin.