Schůzka s klinickou logopedkou - seminář

autor Ředitelka | cal 21.02.2020 | Aktuality |


Vážení rodiče.

Naše MŠ ve spolupráci s MAP Poděbrady a MŠ Libice nad Cidlinou pro vás uspořádala seminář s Mgr et Mgr paní I. Bajtlerovou na téma Řečové schopnosti dětí, rozvoj dítěte, vývojové odchylky...Seminář se bude konat 10.3. od 16.00 hodin v MŠ Libice nad Cidlinou. Využijte této nabídky a přijďte se dozvědět zajímavé věci o vývoji vašeho dítěte. Seminář je zdarma.
Svou účast, prosím, nahlaste učitelce či ředitelce. 
Děkujeme.