Stávka

autor Ředitelka | cal 22.11.2023 | Aktuality |

27.11.2023


Vážení rodiče.
Na 27.11.2023 je vyhlášena stávka ve školách a školských zařízeních.
Zaměstnanci naší MŠ stávkovat prozatím nebudou. To však neznamená, že stávku nepodporujeme. 
Souhlasíme s požadavky ČMOS PŠ a to:
-zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
- jednoznačně nesouhlasíme, aby se platy nepedagogických pracovníků snížily
Velmi si vážíme práce našich nepedagogů - kuchařek, ulízeček, školnice, VŠJ. Bez nich by naše práce nemohla být plnohodnotná a prostředí v MŠ podnětné k všestrannému rozvoji dítěte.
Avizované škrty a změny v systému vzdělávání jsou podle nás nekoncepční a nekompetentní. Šetřit na vzdělávání budoucí generace je ostudné.

                                        Kolektiv MŠ Opolany