Úplata za předškolní vzdělávání

autor Ředitelka | cal 26.03.2020 | Aktuality |


Milí rodiče.

Vzhledem k uzavření MŠ - nouzový stav a vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat, bude po ukončení uzavření MŠ provedeno vyúčtování školného - po dobu uzavření MŠ bude školné poníženo a vráceno. Aby nedošlo ke zmatkům  v platbách, dál,prosím,plaťte školné, tak, jak jste zvyklí.
Děkujeme