Začátek školního roku

autor Ředitelka | cal 31.08.2020 | Aktuality |


Milé děti, vážení rodiče.

Zítra začne nový školní rok. Moc se na Vás těšíme.
Pro rodiče, kteří nebyli na třídní schůzce vybírám to nejpodstatnější ohledně Covid - 19.
Vaší povinností je přivádět děti do MŠ pouze zdravé, bez známek nachlazení či dalších infekčních nemocí. Naší povinností je dodržet a zabezpečit ochranu dětí a zaměstnanců v MŠ, tudíž je naší povinností odmítnout dítě jevící známky nachlazení již u vchodu do MŠ. Pokud toto zjistíme během dne, okamžitě vám voláme a vaší povinností je si dítě bezodkladně vyzvednout. Prosím, buďte zodpovědní k ostatním. Zabráníte tak uzavření celé MŠ. 
Zatím je rodičům povolen vstup do šatny dětí, ale stejně tak jako vaše děti i vy si musíte ruce ošetřit desinfekcí u vchodu ( druhé bílé dveře, na židličce). 
Více informací naleznete zítra odpoledne na webu MŠ (Dokumenty - školní řád a příloha č. 1 ke školnímu řádu)
Také v MŠ podepíšete formulář, že jste byli seznámeni se Školním vzdělávacím programem, Třídním vzdělávacím programem a se školním řádem ( veškeré informace jste se mohli dozvědět na třídní schůzce, pokud jste nebyli, je vaší povinností dostudovat ( plná verze dokumentů bude volně přístupná v šatně dětí).
V návaznosti na další opatření vlády ohledně Covid - 19 se budou i naše opatření měnit.
Společně to zvládneme. Musíme :).